"Гордост и предразсъдъци" по Джейн Остин

25.06.2014 г., Актова зала на НАГ, 11 г клас с ръководител Емилия Антонова