Национална Априловска гимназия - Ръководство

Ръководство

 • Директор

  Снежана Илиева Рачевиц 

  Телефон: +066 807011

  Родена в гр. Габрово

  Средно образование - Математическа гимназия, Габрово

  Висше образование - СУ"Св. Климент Охридски", специалност Българска филология

  Следдипломна специализация в СУ, втора ПКС

  Учител по БЕЛ в Априловска гимназия от 1983 г., Експерт по БЕЛ в РИО - Габрово от 1996 до 1998 г.

  Директор на НАГ от 2012 г.


  Помощник директор по учебната част

  Румяна Рачева Димитрова

  Телефон: +066 803551

  2002г. - висше образование–магистър, ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий",  специалност  "Информатика", професионална квалификация - информатик


  1975-1979г. - висше образование-магистър,  ПУ"Паисий Хилендарски", специалност "Математика", професионална квалификация – учител по математика