Национална Априловска гимназия - Ръководство

Ръководство

 • Директор

  Снежана Илиева Рачевиц 

  Телефон: +066 807011

  Родена в гр. Габрово

  Средно образование - Математическа гимназия, Габрово

  Висше образование - СУ"Св. Климент Охридски", специалност Българска филология

  Следдипломна специализация в СУ, втора ПКС

  Учител по БЕЛ в Априловска гимназия от 1983 г., Експерт по БЕЛ в РИО - Габрово от 1996 до 1998 г.

  Директор на НАГ от 2012 г.


  Заместник-директор "Учебна дейност"

  Елвира Стефанова Христова

  Телефон: +066 803551

  Средно образование - Национална Априловска гимназия

  Висше образование - СУ"Св. Климент Охридски", специалност Българска филология

  Магистърска степен - Компютърна хуманитаристика