Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература Немски език
  Снежана Рачевиц Елисавета Маркова
  Елвира Христова Мария Новкова
  Велина Парахулева Красимира Савчева
  Владилена Катевска Милена Тодорова
  Анна Сапунджиева Френски език
  Стефка Костадинова Гергана Савчева
  Паулина Мартинова Руски език
  Милена Тодорова Маазат Чаринова
  Английски език Гръцки език
  Пенка Миланова Кристиана Маджарова
  Катерина Михайлова Математика
  Рени Тодорова Румяна Димитрова
  Златина Милчева Антоанета Манева
  Емилия Антонова Стефанка Цонева
  Силвия Тодорова Радка Костурска
  Мария Цвяткова Мариана Владимирова
  Росица Русева Информатика и информационни технологии
  Иванка Димова Росица Димитрова
  Ралица Пашова Мариана Владимирова
  История и цивилизация Румяна Димитрова
  Пенка Петрова Албена Велчева
  Красимира Ангелова Анелия Пенева
  Силвия Стоянова Химия и опазване на околната среда
  География и икономика  Илка Иванова
   Илиян Недялков  Маргарита Генева
  Биология и здравно образование Физика и астрономия
  Снежанка Барболова  Красинела Георгиева
  Философски цикъл  Маргарита Генева
  Наталия Радева  Илка Иванова
  Велина Кръстинкова Физическа култура и спорт
  Музика Бонка Пенева
  Мирела Валявичарска
  Веселин Горанов
  Изобразително изкуство
  Гергана Блажева
  Мариана Манева