Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература Немски език
  Снежана Рачевиц Елисавета Маркова
  Елвира Христова Мария Новкова
  Велина Парахулева Красимира Савчева
  Владилена Катевска Милена Тодорова
  Анна Сапунджиева Френски език
  Стефка Костадинова Гергана Савчева
  Паулина Мартинова Руски език
  Милена Тодорова Маазат Чаринова
  Английски език Гръцки език
  Пенка Миланова Кристиана Маджарова
  Катерина Михайлова Испански език
  Рени Тодорова Марияна Ангелова
  Златина Милчева Математика
  Емилия Антонова Румяна Димитрова
  Силвия Тодорова Антоанета Манева
  Мария Цвяткова Стефанка Цонева
  Росица Русева Радка Костурска
  Иванка Димова Мариана Владимирова
  Ралица Пашова Информатика и информационни технологии
  История и цивилизация Росица Димитрова
  Пенка Петрова Мариана Владимирова
  Красимира Ангелова Румяна Димитрова
  Силвия Стоянова Албена Велчева
  География и икономика Анелия Пенева
   Илиян Недялков Физика и астрономия
  Биология и здравно образование  Красинела Георгиева
  Снежанка Барболова  Илка Иванова
  Философски цикъл  Маргарита Генева
  Наталия Радева Химия и опазване на околната среда
  Младен Александров  Илка Иванова
  Музика  Маргарита Генева
  Наталия Цанчева
  Физическа култура и спорт
  Изобразително изкуство
  Бонка Пенева
  Мариана Манева  Веселин Горанов
     Гергана Блажева