Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература Немски език
  Снежана Рачевиц Елисавета Маркова
  Елвира Христова Мария Моровякова
  Велина Парахулева Красимира Савчева
  Владилена Катевска Милена Тодорова
  Анна Сапунджиева Френски език
  Стефка Костадинова Гергана Савчева
  Паулина Мартинова Руски език
  Милена Тодорова Маазат Чаринова
  Английски език Испански език
  Пенка Миланова Марияна Ангелова
  Катерина Михайлова Математика
  Рени Тодорова Румяна Димитрова
  Златина Милчева Антоанета Манева
  Емилия Антонова Стефанка Цонева
  Силвия Тодорова Радка Костурска
  Мария Цвяткова Мариана Владимирова
  Росица Русева Информатика и информационни технологии
  Иванка Димова Росица Димитрова
  Ралица Пашова Мариана Владимирова
  История и цивилизация Румяна Димитрова
  Пенка Петрова Албена Велчева
  Красимира Ангелова Анелия Пенева
  Силвия Стоянова Физика и астрономия
  География и икономика  Красинела Георгиева
   Илиян Недялков  Илка Иванова
  Биология и здравно образование  Маргарита Генева
  Снежанка Барболова Химия и опазване на околната среда
  Цеца Белчева  Илка Иванова
  Философски цикъл  Маргарита Генева
  Наталия Радева Цеца Белчева
  Младен Александров Физическа култура и спорт
  Музика  Веселин Горанов
  Наталия Цанчева
   Гергана Блажева
  Изобразително изкуство
   Нено Башев
  Мариана Манева