Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература Немски език
  Снежана Рачевиц Елисавета Маркова
  Елвира Христова Милена Митева
  Велина Парахулева Красимира Савчева
  Владилена Катевска Милена Тодорова
  Анна Сапунджиева Френски език
  Стефка Костадинова Гергана Савчева
  Паулина Мартинова Руски език
  Милена Тодорова Маазат Чаринова
  Английски език Испански език
  Пенка Миланова Марияна Ангелова
  Катерина Михайлова Математика
  Рени Тодорова Антоанета Манева
  Златина Милчева Стефанка Цонева
  Емилия Антонова Радка Костурска
  Силвия Тодорова Мариана Владимирова
  Мария Черкезова  
  Росица Русева Информатика и информационни технологии
  Иванка Димова Росица Димитрова
  Ралица Пашова Албена Велчева
  История и цивилизация Анелия Пенева
  Пенка Петрова  
  Красимира Ангелова  
  Силвия Стоянова Физика и астрономия
  География и икономика  Красинела Георгиева
   Илиян Недялков  Илка Иванова
  Росица Георгиева  Маргарита Генева
  Биология и здравно образование  
  Снежанка Барболова Химия и опазване на околната среда
  Росица Георгиева
   Илка Иванова
  Философски цикъл  Маргарита Генева
  Наталия Радева Цеца Белчева
  Младен Александров Физическа култура и спорт
  Музика  Веселин Горанов
  Наталия Цанчева
   Гергана Блажева
  Изобразително изкуство
   Нено Башев
  Мариана Манева