Национална Априловска гимназия - Ученически конкурс, посветен на Васил Левски

Ученически конкурс, посветен на Васил Левски

 • Клуб „Млади възрожденци”при НАГ обявява ученически конкурс, посветен на 180 години от рождението на Апостола на българската свобода и във връзка с обявяването 2017 за „ Година на Васил Левски”

   I. Цели:

  Да се засили интересът на учениците към живота и делото на Васил Левски.

  Да се  разширят знанията за приноса на Габровския край в развитието на национално-освободителното движение.

  Учениците да формират умения за тълкуване и оценка на събитията, да ги обвързват с общоевропейски явления и процеси, да определят мястото им в националната и световна история, ползвайки разнообразна научна и художествена литература и документални източници.

  Да се развива творческото мислене на младите хора.

  Да се възпитава родолюбие, хуманизъм и гражданско отношение към историята ни.

   II. Организация:

  В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас от училищата в областта, разделени в три възрастови групи:

  - първа възрастова група: 1 - 4 клас

  - втора възрастова група: 5 - 8 клас

  - трета възрастова група:  9 - 12 клас

  Участниците могат да разработят един от следните формати: есе, стихотворение, рисунка.

   III. Тематични акценти и изисквания  на конкурса:

  1. За есе – до 3 страници, Times New Roman, 12pt.

  Оригиналност на заглавието. Ясно открояване на тезата. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставената теза. Оригинално изразена лична позиция. Спазване на книжовните норми.

  В помощ на пишещите предлагаме следните мисли на Апостола на свободата:

  1. „Трябва изпит за всеки. Защото има примери: днес е човек, а утре магаре”

  2. „Всичко се състои, според нас, в нашите задружни сили. Против тях не може да противостои и най-силната стихия”

  3. „Дела трябват, а не думи”

  4. „Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си”

  5.”Работим по чисто български и не искаме да се водим извън Българско”

  6.”Ако спечеля, печеля за цял народ- ако загубя, губя само мене си”

  7.” Времето е в нас и ние сме във времето...”

  8.”Играем с живота на седем милиона българи - трябва зряло да се постъпва”

   2. За стихотворение

  Изисквания: да бъде свързано със съдбата на България, българските революционери, съдбата на Васил Левски, преклонението на поколенията пред подвига на Апостола и борците за национално освобождение

   3. За рисунка –  тематично насочена към конкурса; без ограничения в техниката и стила; формат 35-50.

  IV. Критерии за оценка:

  - за есе: оригиналност, ясно откроена теза, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на ръзсъжденията, изграждане на характери, драматична ситуация, лична позиция, добра структура, спазване на българските книжовни норми

  - за стихотворение: владеене принципите на мерената реч, последователност на съдържанието, логика на изложението, наличие на драматична композиция, спазване на българските книжовни норми

  - за рисунка: оригиналност на рисунката, достоверност на темата, композиция, съчетаване на цветовете, адекватно използване на техниките, цялостен дизайн

  Срок: 08. ІІ. 2017 г.

  Текстовете и рисунките изпращайте  на адрес:

  Национална Априловска гимназия: За клуб „Млади възрожденци”,

  град Габрово – 5300,

  ул.”Априловска”15

   V.Награди

   Награди се присъждат за първо, второ и трето място в съответните възрастови групи.