Национална Априловска гимназия - Честит Национален празник

Честит Национален празник

  • Честит Национален празник!

         За да стигне до Трети март, българският народ се лута и търси пътища за Освобождение. По пътя от Кишинев до Сан Стефано и Егея крачат българските опълченци, заедно с неунищожимите духове на няколко поколения революционери, хайдути, книжовници, политици и въстаници. Те създават възможност за отхвърляне на чуждото господство от нашите земи. Затова присъствието на българския народ в неговото национално освобождение не бива да бъде свеждано и ограничавано само със съпроводителните акции по време на войната като продоволствена помощ, разузнавателни сведения, стопанско сътрудничество, битова и медицинска подкрепа, нито пък да се говори, че свободата ни е дело на милостта на състрадателна Европа. Свободата ни е заслужена и извоювана от нас и от нашето желание за нея, с помощта и на други народи.

         България на Трети март започва нов живот, пробужда се за ново начало. Българите пробиват мрака и тъмнината, налегнал земята и душите, за да отвоюват светлината, която да ги изведе към пространството на свободата. Единствено тогава ставаме нация, готова да оцени героите, жертвали себе си в името на един идеал.

    Честит Национален празник Априловци, с пожелание за нови победи и чисти и ясни пътища!