Национална Априловска гимназия - Две олимпиади, две лауреатски звания

Две олимпиади, две лауреатски звания

 • Две олимпиади, две лауреатски звания – едно момиче с книга

  Преди известно време писателят Георги Господинов писа „Четящият човек е красив”. Четенето дава естетическа наслада и облагородява, разширява кръгозора и дава възможност за усъвършенстване. С гордост ви представяме Ана Мария Българова – четящият човек. С много труд и упоритост тя успя да се пребори и с конкуренцията, и с административните недомислия и стана ЛАУРЕАТ и на Националната олимпиада по английски език в Благоевград през април 2017 година. Успяващият човек има амбицията да се реализира и постоянството да работи върху качествата, които биха му помогнали да успее, той е с независимо мислене и следва своя инвидуализъм. Това са само част от качествата, които Ана Мария притежава. Във време на обезвереност и поощряване на пошли форми на публична изява, Ана Мария показа в работата си с чуждия език предприемчивост, иновация, дисциплина и коректност, a в личен план - себеотдаване, уважение и морал. Преподавателите от катедра Английски език в Национална Априловска гимназия се гордеят с нейните постижения и ù благодарят.

  Заемането на призови места на този най-сериозен академичен национален форум е една от съвременните традиции на Априловска гимназия. Използваме случая да припомним с благодарност имената на нашите възпитаници, които утвърдиха тази традиция:

  Деница Маринова – 1-во място, 11 клас, 2007 г.

  Деница Миланова – 1-во място, 9 клас, 2008 г.

  Деница Миланова – 2-ро място, 10 клас, 2009 г.

  Донна Николова – 3-то място, 10 клас, 2011 г.

  Радостина Иванова – ЛАУРЕАТ, 2011 г.

  Ана Мария Българова – 1-во място, 9 клас, 2014 г.

  Елица Банкова – 2-ро място, 9 клас, 2016 г.

  Ана Мария Българова – ЛАУРЕАТ, 2017 г.