Национална Априловска гимназия - Отличник на Националната олимпиада по история

Отличник на Националната олимпиада по история

  • Между 21 и 23 април 2017 г. се проведе Х юбилейна Национална олимпиада по история и цивилизация в град Сливен. В нея взеха участие 108 ученици от 7 и 12 клас, преминали областния кръг. Националната Априловска гимназия бе представена от трима зрелостници Михаела Денева - 12а с преподавател по история Пенка Петрова, Тодор Борисов и Донка Христова от 12 в клас с преподавател - Красимира Ангелова.

    Олимпиадата се проведе в два кръга - Първи писмен (тест с отворени отговори и отговор на исторически въпрос). На Втория кръг за устно събеседване пред Националната комисия бяха допуснати Донка Христова и Тодор Борисов. Окончателна оценка от двата кръга „Отличен” беше отсъдена на Тодор Борисов, която му дава възможност да я използва вместо положен изпит в СУ”Св. Климент Охридски”.