Национална Априловска гимназия - „Български дебати”- състезание по ораторско майсторство, 2017

„Български дебати”- състезание по ораторско майсторство, 2017

 • На територията на НАГ се състояха първите за общината ни „Български дебати”. Предложението бе дадено от 10 б клас, но реализирано от Ученическия съвет на гимназията.

  Събитието се състоя в „Априловите дни на културата”, а фиксираните дати бяха 9 май /1 кръг/ и 10 май /2 кръг/. Според броя на желаещи ученици бяха създадени 4 отбора, по трима души във всеки. Отборите дебатираха 2 по 2, като седмица по-рано им бяха зададени теми, както и съответните тези, които да защитават - „ЗА” и „ПРОТИВ”. Достигналите два отбора до 2 ри кръг, получиха нова тема 50 минути преди започването на 2-ри кръг.

  Участниците получиха регламент, критерии и основни съвети за добро дебатиране.

  Сформира се компетентно жури състоящо се от двама преподаватели по БЕЛ /г-жа Ана Сапунджиева и г-жа Велина Парахулева/, председателя на УС /Рада Йорданова/, както и от двама външни лектори /Иво Тепавски - член на ИМКА и г-жа Светла Пенева - част от клуб Компас/. Всички те следяха за подготвеността по темата, формулировката на изказа и боравенето с риторичния похват.

  След втори кръг се състоя и тържествено награждаване!

  Кадри от събитието може да видите в нашата Галерия.