Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Пенка Петрова
  8 а клас
  207
  Красимира Савчева
  8 б клас  208
  Мариана Владимирова
  8 в клас  209
  Силвия Тодорова
  8 г клас 210
  Марияна Ангелова
  8 д клас 211
  Нено Башев 9 а клас 109
  Милена Тодорова 9 б клас 202
  Илиян Недялков 9 в клас 110
  Паулина Мартинова 9 г клас 113
  Катерина Михайлова 9 д клас  201
  Стефка Костадинова 10 а клас 111
  Младен Александров 10 б клас  101
  Рени Тодорова 10 в клас  13
  Иванка Димова 10 г клас 100
  Росица Русева 10 д клас 104
  Владилена Катевска 11 а клас 22
  Анна Сапунджиева 11 б клас  112
  Красимира Ангелова 11 в клас  12
  Ралица Пашова 11 г клас  23
  Радка Костурска 11 д клас 24
  Велина Парахулева 12 а клас 21
  Антоанета Манева 12 б клас 31
  Силвия Стоянова 12 в клас 31А
  Емилия Антонова 12 г клас  32А
  Стефанка Цонева
  12 д клас 32