Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Елвира Христова
  8 а клас
  207
  Милена Тодорова
  8 б клас  208
  Илиян Недялков
  8 в клас  209
  Паулина Мартинова
  8 г клас 210
  Катерина Михайлова
  8 д клас 211
  Стефка Костадинова 9 а клас 109
  Мария Новкова 9 б клас 202
  Рени Тодорова 9 в клас 111
  Иванка Димова 9 г клас 201
  Росица Русева 9 д клас  110
  Владилена Катевска 10 а клас 100
  Анна Сапунджиева 10 б клас  101
  Красимира Ангелова 10 в клас  113
  Ралица Пашова 10 г клас 112
  Радка Костурска 10 д клас 104
  Велина Парахулева 11 а клас 21
  Антоанета Манева 11 б клас  22
  Силвия Стоянова 11 в клас  12
  Емилия Антонова 11 г клас  23
  Стефанка Цонева
  11 д клас 24
  Мариана Владимирова 12 а клас 13
  Красимира Савчева 12 б клас 31
  Пенка Петрова 12 в клас 31А
  Силвия Тодорова 12 г клас  32
  Мария Цвяткова 12 д клас 32А