Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Стефка Костадинова
  8 а клас
  207
  Мария Новкова
  8 б клас  208
  Рени Тодорова
  8 в клас  209
  Иванка Димова
  8 г клас 210
  Росица Русева
  8 д клас 211
  Владилена Катевска
  9 а клас 109
  Анна Сапунджиева 9 б клас 202
  Красимира Ангелова 9 в клас 111
  Ралица Пашова 9 г клас 201
  Радка Костурска 9 д клас  110
  Велина Парахулева 10 а клас 112
  Антоанета Манева 10 б клас  104
  Силвия Стоянова 10 в клас  113
  Емилия Антонова 10 г клас 100
  Стефанка Цонева 10 д клас 101
  Мариана Владимирова 11 а клас 13
  Красимира Савчева 11 б клас  22
  Пенка Петрова 11 в клас  12
  Силвия Тодорова 11 г клас  23
  Мария Цвяткова
  11 д клас 24
  Илка Иванова 12 а клас 21
  Милена Тодорова 12 б клас 31А
  Паулина Мартинова 12 в клас 31
  Елвира Христова 12 г клас  32А
  Красинела Георгиева 12 д клас 32