Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Владилена Катевска
  8 а клас
  207
  Анна Сапунджиева
  8 б клас  208
  Красимира Ангелова
  8 в клас  209
  Ралица Пашова
  8 г клас 210
  Радка Костурска
  8 д клас 211
  Велина Парахулева 9 а клас 109
  Антоанета Манева 9 б клас 202
  Силвия Стоянова 9 в клас 111
  Емилия Антонова 9 г клас 201
  Стефанка Цонева 9 д клас  110
  Мариана Владимирова 10 а клас 112
  Красимира Савчева 10 б клас  104
  Пенка Петрова 10 в клас  113
  Силвия Тодорова 10 г клас 100
  Мария Цвяткова 10 д клас 101
  Илка Иванова
  11 а клас 13
  Милена Тодорова 11 б клас  22
  Паулина Мартинова 11 в клас  31
  Елвира Христова 11 г клас 23 
  Златина Милчева
  11 д клас 24
  Катерина Михайлова 12 а клас  12
  Стефка Костадинова 12 б клас 31А
  Рени Тодорова 12 в клас 21
  Иванка Димова 12 г клас  32
  Росица Русева 12 д клас 32A