Национална Априловска гимназия - Свободни места по паралелки

Свободни места по паралелки

 • Клас Профил Свободни места
  Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски 2
  Обществени науки 3
  Чужди езици: Английски език с ІІ ЧЕ Немски/Френски 1
  Хуманитарен: История и цивилизация 4
  10в Хуманитарен: История и цивилизация 5
  11а Хуманитарен: Български език и литература 6
  11в Хуманитарен: История и цивилизация 5
  12а Хуманитарен: Български език и литература 7
  12б Чуждоезиков: Немски език с ІІ ЧЕ Английски 3
  12в Хуманитарен: История и цивилизация 2
  12г Чуждоезиков: Английски език с ІІ ЧЕ Немски/Френски 2
  12д Чуждоезиков: Английски език с ІІ ЧЕ Гръцки 3