Национална Априловска гимназия - Свободни места по паралелки 2018/2019 г.

Свободни места по паралелки 2018/2019 г.

 • Клас Профил Свободни места
  Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски 3
  Обществени науки 6
  10в Хуманитарен: История и цивилизация 4
  11в Хуманитарен: История и цивилизация 5
  12а Хуманитарен: Български език и литература 6
  12в Хуманитарен: История и цивилизация 6