Национална Априловска гимназия - Свободни места по паралелки 2018/2019 г.

Свободни места по паралелки 2018/2019 г.

  • Клас Профил Свободни места
    Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски 4
    Обществени науки 6
    10в Хуманитарен: История и цивилизация 4
    11в Хуманитарен: История и цивилизация 5