Национална Априловска гимназия - Написаното остава. Пиши правилно!

Написаното остава. Пиши правилно!

 • Институтът по български език  „Проф. Любомир Андрейчин” към Българска академия на науките гостува на Националната Априловска гимназия с инициативата

  „Написаното остава. Пиши правилно!”

  На 16.11.2017 г. в Актовата зала на гимназията се проведе образователна игра, състезание между ученици от 11 и 12 клас, които показаха не само знанията си в областта на българския език, но проявиха находчивост, бързина и езиков усет в пет кръга задачи с различна степен на трудност, обхващащи почти всички езикови норми на книжовния език.

  Учениците се състезаваха в три отбора – зелен, червен и жълт, а организаторите – млади учени от Института по български език към БАН, се бяха постарали събитието да бъде цветно, запомнящо се и интересно. Амбицията на младите учени е да се подпомогне и осъвремени преподаването на български език в училище, затова кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!” е част от дейността „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти”.

  Тематичните кръгове включваха модули като: Фразеологизми, Пароними, Чужди думи, Граматика, Семантични отношения и Правопис.

  По мнението на представителите на Института учениците от гимназията добре владеят книжовноезиковите норми, умело прилагат в ситуация знанията си, проявявавт свободомислие, самокритичност и имат бързи реакции. Умеят да работят в екип, независимо че са от различни випуски и класове, създават атмосфера на приятелство и колегиалност. Учените са споделили още, че откриват в гимназията колективен дух на сътрудничество и подкрепа, което им направило особено впечатление.

  По мнението на учениците подобни форуми помагат в неформална, нестандартна  и по-разтоварваща среда да се упражняват знанията, съвързани с кинжовните норми и в същото време това да е забавно и интересно.

  Публиката също бе въвлечена в събитието чрез игра с публиката и различни въпроси, в които присъстващите също имаха възможност да покажат степентта си на грамотност.

  Във време, в което все повече се говори и пише за функционалната неграмотност на учениците, възпитаниците на гимназията доказват, че грамотността е мисия възможна и необходима, че владеенето на правилата и нормите не е суха теория, а игра на въображение и талант.

  Още информация за събитието може да прочетете от сайта на организаторите http://ibl.bas.bg/vnapisanoto-ostava-pishi-pravilnov-v-aprilovskata-gimnaziya/

  Кадри през обектива на Недялко Панайотов от 11б клас - в нашата Галерия.