Национална Априловска гимназия - Олимпиада по биология

Олимпиада по биология

  • Уважаеми ученици, Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование, обявен последно за 31.01.2018 г., се отлага за подходящ момент.