Национална Априловска гимназия - Превенция на трафик на хора

Превенция на трафик на хора

  •      На 10.10.2018 г. 10 б клас от националната Априловска гимназия взе участие в семинар на тема „Превенция на трафика на хора“. Събитието беше проведено в сградата на Областния съвет на БЧК, като обучители бяха активните доброволци на Младежкия БЧК Виляна Казанлъклиева от същия клас и Мария Гьопсалиева от 8 б клас. Обучението имаше за цел да информира учениците по темата и да ги провокира да се включат в ежегодния „Поход на свободата“, който се организира по повод Европейския ден за борба с трафика на хора. Той ще се проведе на 20.10.2018 г. от 11 часа при зала „Орловец“.