Национална Априловска гимназия - 1 ноември

1 ноември

  • Ден на народните будители

           На 1 ноември честваме Денят на народните будители. Той  еобщобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. На този ден отдаваме почит на хората на духа, на тези, които с всеотдайния си труд водят българския народ в миналото и сега към просвета, към свобода, към култура.

           Всепризнат патрон на българското будителство е свети Йоан Рилски, почитан като небесен покровител на българския народ и държава, който в народната памет е образец за себеотдаване, безсребърничество, любов към ближния и Отечеството и към когото народната обич и уважение остава жива през вековете на османско владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа памет. Сред българските народни будители се нареждат и габровските просветители, които с делата си допринасят за духовното въздигане на нацията ни. В деня на почит си спомняме за Свети свещеномъченик Дамаскин Габровски, йеросхимонах Спиридон Габровски, Васил Евстатиев Априлов, Николай Стефанов Палаузов, Васил Рашеев, Неофит Рилски, Цвятко Самарджиев, Тодор Бурмов, Райчо Каролев, Иван Гюзелев, Петър Генчев, Цветан Радославов, д-р Петър Цончев  и стотици габровски учители, писатели, културни дейци, които с живота и делата си вдъхновяват младите хора за просвета,  нравствено усъвършенстване и културно развитие.