Национална Априловска гимназия - Прием

Прием

 • За учебната 2017/2018година в Национална Априловска гимназия могат да кандидатстват ученици, завършили седми клас в годината на кандидатстване   

       Скъпи седмокласници, важно е да знаете, че за учебната 2017/2018 година документи за участие в класиране се подават в училищата-гнезда на територията на общините в област Габрово. Кандидатите от други области подават документи в област Габрово.

   

  Календарен график за прием на ученици в НАГ

  Срок
  Дейност
  19 май
  22 май
  Тест по български език и литература
  Тест по математика
  до 5 юни
  Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и математика
  12 юни – 13 юли
  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

  16 - 22 юни
  28 - 30 юни
  11 - 13 юли
  Подаване на документи за: 
  - І класиране 
  - ІІ класиране 
  - ІІІ класиране

  до 27 юни
  до 4 юли
  до 17 юли
  Обявяване на резултатите  от:
   - І класиране
   - ІІ класиране
   - ІІІ класиране

  28  - 30 юни
  5 - 7 юли
  18 - 19 юли
  Записване на приетите кандидати в НАГслед:
   - І класиране 
   - ІІ класиране 
   - ІІІ класиране

   10 юли
   21 юли
  Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след:
   - ІІ класиране
   - ІІІ класиране
  Определя се от Директора
  до 4 септември
  Попълване на незаетите места след ІІІ класиране
  до 11 септември
  Утвърждаване на осъществения държавен план прием

  Да станеш априловец!

  Нужни са мотивация, желание, упорство, но и… информираност.

  Ето пътят, който трябва да извървите.

  Стъпка 1: Кои са нашите профили? Направете добре своя избор!

  Стъпка 2: Следват приемните изпити. Не забравяйте да следите датите в основния график!

  • Кандидатите за всички профили полагат тестове по български език и литература и математика в училищата, където завършват 7 клас.
  Важно е да знаете: Как се образува балът за профилите в НАГ?

  Стъпка 3: Очаква Ви класиране и записване.

  • Класирането на учениците, успешно издържали приемните изпити, се извършва по реда на бала и по реда на желанията на кандидатите.
  • Записването на приетите ученици става след представянето на оригинал на Удостоверението за завършен 7 клас, който остава в гимназията.

   

  Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

   

  СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ