Национална Априловска гимназия - Конкурс

Конкурс

 • Национална Априловска гимназия - Габрово

   Организира междуучилищен конкурс на тема

  „Познавам ли историята на моето училище и  неговите благодетели”

  Конкурсът се провежда по идея и с финасовата подкрепа  на  д-р Елена Сербинова, правнучка на Иван Рашеев, племенник на Васил Рашеев и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов.

  Цели:

  Учениците трябва да покажат своите знания за възникването и развитието на училището си, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели. Да тълкуват  и оценяват събитията и  да предлагат свои гледни точки, да  обвързват    случващите  се в българските земи  процеси с духовно-културните промени  в Европа. Да споделят творческото мислене на младите  хора в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята ни.

  Организация:

  В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас от  училищата в общината. Участниците могат да разработят  литературно-историческо есе,   историческа научна разработка и презентация.

  Жанрови варианти на конкурса:

  1. Есе - до 3 страници, Times New Roman, 12pt

  2. Историческа научна разработка - до 5 страници, стандарт 65 знака, Times New Roman, 12pt; Разработката да акцентира върху малко познати или интерпретирани по интересен и любопитен начин факти от историята на съответното училище, да запознава с живота и приноса на отделни личности - вдъхновители, организатори и благодетели, да разкрива отношението на съвременниците и на техните последователи към значимото им дело.

  3. Презентация - информираност, историческа коректност, логическа структура: увод, изложение, заключение, оригиналност, спазване на граматичните норми и правилата за текстообработка.

  Критерии за оценка:

  - Есе: оригиналност на заглавието, ясно откроена теза, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на ръзсъжденията, лична позиция, структура, спазване на българските книжовни норми

  - Историческа научна разработка: избор на тема, оригиналност, структура, познаване на научните факти, логическа връзка между събитията и явленията; обобщения и изводи за значимостта на проблема в националната и местна история; лична позиция, спазване на нормите на българския книжовен език.

  - Презентация: Power Point - спазване на правила:

  • правило 6 x 6 (максимум 6 реда, максимум 6 думи на ред);
  • около 10 слайда, до 10 мин. презентиране;
  • наличие на графични обекти (таблици, диаграми, схеми, хипервръзки);
  • подходящо художествено оформление, в т. ч. цветово съчетание и контрастност между текст и фон;
  • поведение пред публика;
  • да не се чете от слайдовете;
  • обмислен визуален контакт с публиката (движение на тялото, облекло).

  Срок за представяне на разработките5 май 2019 г.

  Награди :

  За трите жанра:

  1-ва награда  - 80.00лв                     

  2-ра награда - 70.00лв.                       

  3-та награда - 50.00лв.                       

  Поощрителни награди – шест по 20.00лв

  Примерни  теми:

  • Бележити габровци, подпомогнали създаването на моето училище.
  • Познатите и непознати благодетели на  моето училище.
  • Одеското българско настоятелство – създаване, дейност, участници.
  • Близките и потомците на благодетелите  на училището.
  • Помним и се гордеем...
  • Ученици, прославили моето училище и града ни...
  • Спомени на бивши възпитаници и учители (или материали от вестници и интервюта от минали години)
  • Пред портрета на благодетеля...