Национална Априловска гимназия - Среща с проф. Христо Пимпирев

Среща с проф. Христо Пимпирев

  • На 19.04.2019 г. беше проведена образователно информационна среща с ученици и учителите от Националната Априловска гимназия. Проф. Христо Пимпирев - ръководител на Българския Антарктически институт и Мирослав Цветанов - координатор на образователната програма към НЦПИ, изнесоха лекция за мястото на България в Антарктика, за положените традиции и бъдещите насоки на развитие. На срещата с учениците и учителите присъстваха и Драгомир Матеев - ръководител на логистика на БАE, и Йордан Йорданов - дългогодишен командир на Българската антарктическа база.