Национална Априловска гимназия - Априловци с награда от VI сесия на УчИ - БАН

Априловци с награда от VI сесия на УчИ - БАН

  • Ученици от Национална Априловска гимназия спечелиха специална награда за проучване и популяризиране на културноисторическото наследство, с цел съхраняване на градската памет от шестата сесия на ученическия институт на БАН /УчИ-БАН/, която се проведе на 28 и 29.11.2019 година в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН от акад. Петър Кендеров и кратка музикална програма. В сесията бяха допуснати 35 ученически разработки, от областите „История”, „Български език”, „Изобразително изкуство”, „Природни науки”, след преценка на специалисти – рецензенти от БАН.

    Априловци участваха в област „История” с проект на тема: „Живата история на моя роден град – Габрово”. Автори на историческата разработка са дванадесетокласниците Веселин Новков, Никола Драшков, Димитър Андреев, Емил Йорданов и Радослав Вълев под научното ръководство на преподавателите по история и цивилизация Силвия Стоянова и Пенка Петрова и с помощта на г-жа Даниела Цонева и Държавен архив – Габрово.

    След успешна защита на проекта и поставена висока оценка от хуманитарното жури под председателството на проф. Йоана Спасова, учениците от Национална Априловска гимназия получиха специална награда за проучване и популяризиране на културноисторическото наследство, с цел съхраняване на градската памет, изразяваща се в грамоти и предметни награди.

    Шестата научна сесия беше посветена на 150 години от създаването на БАН и включена в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците.