Национална Априловска гимназия - Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

 • Уважаеми ученици и родители,

  Национална Априловска гимназия възобновява учебния процес в дистанционна форма, считано от 17.03.2020 г. Възможностите, които предлага електронното администриране в Школо, ще бъдат основният инструмент за поддържане на виртуална училищна среда. Седмичното разписание ще бъде коригирано, а времетраенето на един учебен час ще е с продължителност  30 мин. Запазват се 10-минутните междучасия, но се изключва 30-минутното голямо междучасие. Според учебната програма за деня учениците от съответния клас ще използват "учебния час" за контакт с учителя си по съответния предмет. Той ще организира това учебно време според избран от него модел /напр. ще предоставя материали, ще поставя задачи, ще указва срокове и регламенти за изпълнение,  ще насочва към адреси, платформи и приложения, ще активира виртуална класна стая и пр./. Според предписаните от Министерството на образованието и науката мерки учителят е свободен да подбира инструментите и ресурсите, пригодни за естеството на работата по учебния предмет. Бъдете уверени, че преди да изиска изпълнение на задача, свързано с посещение в електронна среда, учителят е проверил и гарантирал качеството и приложимостта на информацията. 

  Очакваме споделената ни отговорност да превърне това "извънредно положение" във възможност за ползотворно интерактивно общуване. Знанията и овладяването на компетентности са приоритет в общата ни работа, затова нека и родителите бъдат активни участници в нея, осигурявайки контрол и съдействие.

  Бъдете здрави!

  Ръководството на НАГ

  Полезни връзки към обучителни материали и платформи:

  Сайт за образованието EduBG

  Електронно учебно съдържание на издателство "Анубис" за ученици от 5, 6 и 8 клас

  Портал в помощ на дистанционното обучение