Национална Априловска гимназия - За Вас десетокласници!

За Вас десетокласници!

 • Уважаеми десетокласници,

  Във връзка с прилагане на чл. 52, ал. 4 от Наредба №11/10.09.2016 г. за оценяване резултатие от обучението на учениците всеки от Вас по СВОЕ ЖЕЛАНИЕ може да положи и изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове и/или по учебния предмет информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на ИТ, придобити в класовете от етапа.

  Срокът за подаване на заявленията за изпит по желание - по чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности, е 6 - 10.04.2020 г. Заявленията ще се подават дистанционно.

  Прилагаме два формата за изтегляне - в pdf и docx. Изберете удобния за вас, попълнете и изпратете по електронна поща на класния ръководител.

  Заяление за НВО по чужд език - pdf

  Заяление за НВО по чужд език - docx

  Заяление за НВО по ИТ - pdf

  Заяление за НВО по ИТ - docx