Национална Априловска гимназия - Графици

Графици

 •  

  График на контролните и класни работи през І срок на учебната 2017/2018 година

  График за провежданена консултации през І срок на учебната 2017/2018 година

  График за приемното време на педагогическия персонал през I срок на учебната 2017/2018 година  График на класните работи през учебната 2017/2018 година

  Първи срок
  8, 9, 10, 11 и 12 клас
  Първи чужд език 20.11 - 24.11.2017 г.
  Втори чужд език 27.11 - 01.12.2017 г.
  Български език и литература 04.12 - 08.12.2017 г.
  Математика 11.12 - 15.12.2017 г.
  Втори срок
  8, 9, 10 и 11 клас
  Първи чужд език
  23.04 - 27.04.2018 г
  Втори чужд език 07.05 - 11.05.2018 г.
  Български език и литература 28.05 - 01.06.2018 г.
  Математика 04.06 - 08.06.2018 г.
  12 клас
  Първи чужд език 05.03 - 09.03.2018 г.
  Български език и литература 12.03 - 16.03.2018 г.
  Математика 19.03 - 23.03.2018 г.
  Втори чужд език 26.03 - 30.03.2018 г.