Национална Априловска гимназия - Информация за ученици и родители

Информация за ученици и родители

 • Уважаеми ученици и родители!

  От 16 до 27 ноември включително учениците от Национална Априловска гимназия ще продължат обучението си от разстояние в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams. 

   

   

  Заповед РД-04-230/13.11.2020 г.

   Заповед РД-04-178/28.10.2020 г.

  График на учебното време

   1 час    8:00 - 8:40

   2 час    8:50 - 9:30

   3 час   9:40-10:20

   4 час  10:50-11:30

   5 час  11:40-12:20

   6 час  12:30-13:10

   7 час  13:20-14:00

   8 час  14:10-14:50