Национална Априловска гимназия - Седмица на професионалните умения

Седмица на професионалните умения

 • Седмица на професионалните умения в НАГ

  9-13 ноември

  На 11 ноември 2020 г., по повод европейската седмица на професионалните умения, учениците от 9 в клас, специалност „Бизнес администрация“, направиха онлайн среща в Teams с Емануела Иванова - мениджър обучение и развитие в "Телъс Интернешънъл Европа".

  В непринуден разговор тя сподели с какво се занимава фирмата, какви умения трябва да притежават служителите и как се определят възможностите за кариерно развитие. Сподели личния си опит в приложимостта на знанията, придобивани в училище. Открои значимостта на уменията за работа в екип и отношенията между служителите в екипа, ефективната комуникация във фирмената работна среда и извън нея.  

  Учениците бяха въвлечени в темата за  нивото на владеене на чужди езици  не само в сферата на международните компании.

  Срещата предизвика любопитство и желание за още споделен опит в лични житейски и професионални перспективи.