Национална Априловска гимназия - Неучебно време

Неучебно време

 •  ВАКАНЦИИ
  29.10.2016 - 01.11.2016 г.  Есенна ваканция
  24.12.2016 - 04.01.2017 г. Коледна ваканция
  04.02.2017 - 08.02.2017 г. Зимна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  04.02.2017 - 06.02.2017 г. Зимна ваканция за ХІІ клас
  08.04.2017 - 17.04.2017 г. Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  13.04.2017- 17.04.2017 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас
   НЕУЧЕБНИ ДНИ
  07.11.2016 г. Неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за президент
  19.05.2017 г. ДЗИ по български език и литература и НВО в VІІ клас
  20.05.2017 г. Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас
  25.05.2017 г.
  Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
  09.02.2017 г. Начало на втори учебен срок за VІІІ - ХІ клас
  07.02.2017 г. Начало на втори учебен срок за ХІІ клас
  15.05.2017 г. Край на втори учебен срок за ХІІ клас
  30.06.2017 г. Край на втори учебен срок за VІІІ - ХІ клас