Национална Априловска гимназия - Неучебно време

Неучебно време

 •  ВАКАНЦИИ
  01.11.2018 - 04.11.2018 г.  Есенна ваканция
  22.12.2018 - 02.01.2019 г. Коледна ваканция
  05.02.2019 г. Междусрочна ваканция
  30.03.2019 - 07.04.2019 г. Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  05.04.2019- 07.04.2019 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас
   НЕУЧЕБНИ ДНИ
  21.05.2019 г. ДЗИ по български език и литература
  23.05.2019 г. Втори ДЗИ
  25.05.2018 г. Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
  06.02.2019 г. Начало на втори учебен срок за VІІІ - ХІІ клас
  15.05.2019 г. Край на втори учебен срок за ХІІ клас
  28.06.2019 г. Край на втори учебен срок за VІІІ - ХІ клас