Национална Априловска гимназия - Неучебно време

Неучебно време

 •  ВАКАНЦИИ
  29.10.2022 - 01.11.2022 г.  Есенна ваканция
  24.12.2022 - 02.01.2023 г. Коледна ваканция
  01.02.2023 - 05.02.2023 г. Междусрочна ваканция
  08.04.2023 - 17.04.2023 г. Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  12.04.2023 - 17.04.2023 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас
   НЕУЧЕБНИ ДНИ
  13.01.2023 г. Патронен празник на НАГ
  19.05.2023 г. ДЗИ по български език и литература
  22.05.2023 г. Спортен празник на училището
  23.05.2023 г. Втори ДЗИ
  25.05.2023 г. Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
  13.06.2023 г. НВО по български език и литература в края на 7 и 10 клас
  16.06.2023 г. НВО по математика в края на 7 и 10 клас
  23.06.2023 г. Спортен празник на училището