Национална Априловска гимназия - Неучебно време

Неучебно време

 •  ВАКАНЦИИ
  01.11.2019 - 03.11.2019 г.  Есенна ваканция
  21.12.2019 - 05.01.2020 г. Коледна ваканция
  05.02.2020 г. Междусрочна ваканция
  11.04.2020 - 20.04.2020 г. Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  16.04.2020 - 20.04.2020 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас
   НЕУЧЕБНИ ДНИ
  20.05.2020 г. ДЗИ по български език и литература
  22.05.2020 г. Втори ДЗИ
  09.06.2020 г. НВО по български език и литература в края на 10 клас
  11.06.2020 г. НВО по математика в края на 10 клас
  25.05.2020 г. Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
  06.02.2020 г. Начало на втори учебен срок за VІІІ - ХІІ клас
  14.05.2020 г. Край на втори учебен срок за ХІІ клас
  30.06.2020 г. Край на втори учебен срок за VІІІ - ХІ клас