Национална Априловска гимназия - Неучебно време

Неучебно време

 •  ВАКАНЦИИ
  01.11.2017 - 05.11.2017 г.  Есенна ваканция
  23.12.2017 - 02.01.2018 г. Коледна ваканция
  03.02.2018 - 06.02.2018 г. Зимна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  04.02.2017 - 06.02.2017 г. Зимна ваканция за ХІІ клас
  31.03.2018 - 09.04.2018 г. Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  06.04.2018- 09.04.2018 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас
   НЕУЧЕБНИ ДНИ
  21.05.2018 г. ДЗИ по български език и литература
  23.05.2018 г. Втори ДЗИ
  25.05.2018 г. Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
  07.02.2018 г. Начало на втори учебен срок за VІІІ - ХІІ клас
  15.05.2018 г. Край на втори учебен срок за ХІІ клас
  29.06.2018 г. Край на втори учебен срок за VІІІ - ХІ клас