Национална Априловска гимназия - Организация на обучението от 4 февруари 2021 г.