Национална Априловска гимназия - Конкурс за историческо есе, разработка или презентация

Конкурс за историческо есе, разработка или презентация

  • Национална Априловска гимназия и фондация "Радетел"

    Организират общински конкурс на тема:

    „Габровските училища - история, патрони, дарители“

    Целта на конкурса е учениците да покажат своите знания за възникването и развитието на училището си, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели. Да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки, да обвързват случващите се в българските земи процеси с културните и духовните промени в Европа. Да демонстрират творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята ни.

    Регламентът за участие може да прочетете тук.