Национална Априловска гимназия - 1 ноември

1 ноември

  • На този ден честваме Денят на народните будители. Общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Отдаваме почит на хората на духа, на тези, които с всеотдайния си труд водят българския народ в миналото и сега към просвета, към свобода, към култура.

    Всепризнат патрон на българското будителство е свети Йоан Рилски, почитан като небесен покровител на българския народ и държава, който в народната памет е образец за себеотдаване, безсребърничество, любов към ближния и Отечеството и към когото народната обич и уважение остава жива през вековете на османско владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа памет. Сред българските народни будители се нареждат и габровските просветители, които с делата си допринасят за духовното въздигане на нацията ни. В деня на почит си спомняме за Свети свещеномъченик Дамаскин Габровски, йеросхимонах Спиридон Габровски, Васил Евстатиев Априлов, Николай Стефанов Палаузов, Васил Рашеев, Неофит Рилски, Цвятко Самарджиев, Тодор Бурмов, Райчо Каролев, Иван Гюзелев, Петър Генчев, Цветан Радославов, д-р Петър Цончев  и стотици габровски учители, писатели, културни дейци, които с живота и делата си вдъхновяват младите хора за просвета,  нравствено усъвършенстване и културно развитие.


    Вдъхновени от добротворчеството и благотворителни кампании, посветени на 1 ноември, ученици от 8 и 9 клас на Националната Априловска гимназия подариха книги на училищната библиотека. Въпреки настоящата отдалеченост от своето училище, те не забравят потребността от четене и споделеност.