Национална Априловска гимназия - Националната Априловска гимназия обявява конкурс...

Националната Априловска гимназия обявява конкурс...

 • Регламент на конкурса

  Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Всеки от нас може да бъде промяната“ - създаване на младежка зелена зона в двора на Националната Априловска гимназия - Zона НАГ 1221, проектирана и реализирана от ученици на гимназията, вдъхновени от идеите на кръговата икономика и от популярния образ на Габрово като зелен град и град на спестовността и практичността.

  Целта на конкурса "RE-Изкуство - конкурс за екотворци" e младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към изкуството; да се стимулира творческият потенциал на младите хора; да се наберат идейни проекти за изграждане на нова младежка зелена зона в двора на Националната Априловска гимназия

  Право на участие в конкурса имат всички ученици на Национална Априловска гимназия, като те се състезават в една възрастова група. Участието може да бъде както индивидуално, така и екипно (екипите трябва да са с максимум 6 участници ).

  Всеки участник/отбор може да изпрати до 3 идейни проекти за:
  - Скулптура/арт експонат;
  - Екстериорно решение (мебел);
  - и/или 1 цялостен проект на младежка зелена зона в двора на Националната Априловска гимназия - Zона НАГ 1221.
  Идейните проекти трябва да бъдат замислени, така че да могат да бъдат реализирани, използвайки само рециклируеми материали и вторични суровини (основно метал и дърво) и да могат да издържат на метеорологичните условия на откритото пространство.

  Младежката зелена зона в двора на Националната Априловска гимназия - Zона НАГ 1221 ще бъде създадена в близост до сградата на училището на зелените площи откъм ул. Иван Гюзелев (около магнолията - Google street view link -shorturl.at/lHOP7 ).

  Идейните проекти трябва да съдържат:
  1. Визуализация (авторско изображение - скица, рисунка, създадени дигитално или изработени ръчно);
  2. Описание на идеята и вдъхновението зад нея (до 300 думи).

  *Идейните проекти могат да съдържат и подкрепящи изображения, информация и други материали, които биха придали по-голяма яснота на идеята.

  Всеки участник/екип може да изпрати до 10 файла с максимален размер 10MB всеки. Файловете трябва да бъдат с разширение:
  - за изображения: .png, .jpg, .jpeg;
  - за текстов файл: .pdf, .doc, .docx.

  Творбите трябва да бъдат придружени от информацията, поискана във формуляра за регистриране на идеен проект (https://forms.gle/1fSKg7MqWLN75X2x9), където да бъдат прикачени и всички файлове, представящи идеята. Без необходимата информация изпращането няма да бъде успешно.

  Компетентно жури ще определи наградените участници, чиито идейни проекти ще се реализират напрактика и ще изградят младежката зелена зона в двора на Националната Априловска гимназия - Zона НАГ 1221.

  Краен срок за участие в конкурса: 24 часа на 14.11.2021г.

  Резултатите ще бъдат обявени публично до края на месец ноември.

  Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели от Национална Априловска гимназия, без да заплаща права и обезщетения.

  За допълнителна информация:
  тел: 0890221191
  Иво Тепавски - координатор проект „Всеки от нас може да бъде промяната“
  e-mail: ivo.tepavski@edu.mon.bg

  Конкурсът е част от проект „Всеки от нас може да бъде промяната”, реализиран по Програма „Младежки дейности“ на Община Габрово за 2021г.