Национална Априловска гимназия - Стипендии 2021/2022 учебна година

Стипендии 2021/2022 учебна година

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  До всички ученици на Национална Априловска гимназия,

  Заповед за утвърждаване на критерии за допускане до класиране

  Необходими документи за кандидатстване за стипендия

  Краен срок за подаване на документите за кандидатстване

  Заявления - образци