Акция под надслов „Бъди в час - здрав, буден и толерантен!“

Тази година за първи път Ученическият съвет на Априловската гимназия подготви специални отличия за учениците, които завършиха първи срок на учебната 2023/2024 година без нито едно отсъствие! Акцията е под надслов „Бъди в час – здрав, буден и толерантен“. Основният замисъл е да се поощри присъствието в училище, но грижейки се за собственото здраве и това на околните; учениците да бъдат присъстващи и активни не само в час, но и в извънкласните дейности; младите хора да проявяват толерантност, разбиране, емпатия, взаимопомощ. Отличените ученици са над 60!

„Да бъдем в час“ означава да ни интересува какво се случва около нас – в училището, в класа, по коридорите; да имаме мнение и позиция за случващото се; да знаем; да искаме да научаваме повече и да можем повече.

Честито на всички наградени и поздравления за постоянството и отговорността!