Вечер на езиците 2023

📢ВЕЧЕРТА НА ЕЗИЦИТЕ възражда традицията за интерактивно и креативно представяне на чуждите култури в Националната Априловска гимназия.
🙌Събитието, насочено към учениците на гимназията, се осъщесви на 29.03. от 15:30ч. и даде възможност на над 120 ученици да се включат в 6 работилници, посветени на българския🇧🇬, английския🇬🇧, немския🇩🇪, испанския🇪🇸, руския🪆и френския🇫🇷 език. Целта на събитието е да мотивира ученическата общност за активно участие в живота на гимназията. Работилниците разгледаха теми като митология, традиции и обичаи, символи и представиха много любопитни факти и знания, които са пряко свързани с народите, чиито култури и езици се изучават в гимназията.
🦾Организатори са ученическия съвет при НАГ, които участват с това свое събитие в националния конкурс за най-добра инициатива на Ученически съвет „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“, организират от МОН и Държавната агенция за закрила на детето. В област „Интеркултурно взаимодействие“ априловци ще премерят сили с други 9 проекта от цялата страна в състезание за голямата награда.