Хуманитарен сборник „Денница“

Юбилеен брой 18

На 18 март 2022 г. Актовата зала на Национална Априловска гимназия събра възпитаниците от различни поколения, гости и съмишленици за представянето на новия брой на хуманитарен сборник „Денница“.

Директорът на Национална Априловска гимназия госпожа Елвира Христова откри събитието, посветено на 180-годишния юбилей от излизането на Априловата „Денница на новобългарското образование“, като изтъкна връзката във времето на създаденото от Благодетеля и приемствеността, олицетворявана от съвременните поколения творци априловци.

Хармония между слово и музика сътвориха Омая Матеева от ОУ “Ран Босилек”, Борис Вангелов от НАГ на пиано и Константин Калоферов от НАГ на китара.

Учителите съставители на сборника представиха концепцията на рубриките, обединени от архетипния мит за пътя, промяната и съзряването.

Уважението към всеки един от авторите предизвика емоционалната атмосфера на споделеност и радост.

Краят на събитието поставиха част от авторите, които спонтанно изказаха своите вълнения, духовната си свързаност с Априловото училище и обещанията си за нови бъдещи срещи и вдъхновения.