Ден на ученическото самоуправление

Здравейте!

Ученическият съвет към НАГ пое инициативата да възстанови Денят на ученическото самоуправление, който не се е провеждал от години, но беше традиция за гимназията. Времето, в което учениците ще преживеят себе си като специалисти в дадена област, ще даде възможност за кариерно ориентиране и реална преценка за професия в действие. Участниците ще бъдат подкрепени от ментор, ще имат шанс да организират учебен процес, да се запознаят с управленски решения, да се запознаят с училищната администрация, да консултират, да се информират какви са длъжностните характеристики на всеки, работещ в НАГ.

Учениците, желаещи да кандидатстват за определена длъжност, ще трябва да попълнят кратка анкета на посочения линк: https://docs.google.com/forms/

За повече информация относно предлаганите длъжности и техните трудови характеристики, посетете сайта на Деня на ученическото самоуправление:

https://sites.google.com/nag-school.org/uchenichesko-samoupravlenie/

Моля да имате предвид, че сайтът е видим само с домейна

nagschool.org

Бъдете смели, участвайте!