Браво, Михаела!

Националният кръг на олимпиадата по история и цивилизации, проведена в Русе, донесе високо постижение за Михаела Пенкова Атанасова от 10 д клас. Заслужено в два етапа – писмен тест и устно събеседване на 27 и 28 април, Михаела защити с труда си отличието –  получи оценка 5.50 от Националната комисия.

В условията на силна конкуренция от подготвени и увлечени от историческата наука гимназисти от цялата страна тя доказа, че хуманитарното познание се развива и утвърждава, за да бъде необходимата здрава основа за иновативните перспективи в образованието.

Неин преповадател и наставник в научните постижения е г-жа Красимира Ангелова – ст.учител по история и цивилизации.

Браво, Михаела!

Защото за да градим бъдещето си, трябва да познаваме добре историческото минало и да се вписваме в настоящето сърцато, с можене, знание и воля за победи.