КАРНАВАЛ '23 - картина на НАГ „ВЕКОВЕН РЕМОНТ“

Покрай НАГ с внимание мини,

от падащи предмети се пази,

защото дългоочакван ремонт кипи –

сменят цигли, дограми.

Да не бъде студено в часовете

и да бъдат будни умовете!