Радикална лаборатория – изследване в образи и текст

Националната Априловска гимназия и RadLab Studio стартираха образователната програма „Радикална лаборатория – изследване в образи и текст“. Целта на цикъла от занимания е да провокира учениците в изучаването на връзките между изкуството, естествените науки и вътрешния свят на човека, като въведе фотографията като метод за интердисциплинарно обучение.

По време на първата дискусия г-жа Стефка Костадинова, преподавател по български език и литература, запозна учениците с фрагменти от текстове на Людмил Станев като база за изследване по време на бинарния урок.

Същевременно Ивелин Пенчев, основател на RadLab Studio, представи фотографии на Sally Mann, от серията Immediate Family. Учениците трябваше да интерпретират фотографиите и художествените текстове през четири изходни категории: настроение, повествование, композиция и символ.

В процеса на работа вниманието бе насочено към моделите на възприятие, към възможностите за интерпретация и аргументация на лична позиция.

Втората част на събитието се проведе в RadLab Studio, където учениците бяха въвлечени в експериментален творчески процес под формата на игра. Всеки от тях разполагаше с инструмент за изразяване и същевременно бе ограничен в едно от сетивата си.

Целта е участниците да комуникират по неконвенционален начин помежду си, да използват асоциации и въображение, да се освободят от ограниченията на собственото си съзнание и логическите модели. Конкретната задача се състои в изследването на фотография: какви са настроенията, емоциите, които тя създава у зрителя, как ги интерпретираме и ако ги прехвърлим обратно върху нея като текстове и изображения, каква нова форма ще придобие?

В края на експеримента учениците изобразиха собствената си интерпретация обратно върху фотографията, като продукт на колективното си съзнание, оформен по пътя на ирационална комуникация, изваден от контекста, изненадващ, причудлив и истински.

Повече за образователната програма, можете да научите тук.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект „Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.