Вече сте избрали! Или още проучвате?

Ние, априловците, успешно извървяхме пътя на кандидатстване след седми клас, съзнаваме, че той е важен сега за вас и сме готови да ви подкрепим.

Убедени сме, че изборът ви трябва да се основава на сериозно проучване:

• Кое да бъде училището?

• В каква среда искате да попаднете?

• Искате ли да се научите да мечтаете, а да се научите да учите?

Готови сме да подкрепим избора ви!

Представяме ви нашите пет паралелки:

А – Хуманитарни науки – Български език и литература и история;

Б – Чужди езици – Немски и английски език;

В – Маркетингови проучвания;

Г – Чужди езици – Английски и немски/френски език;

Д – Чужди езици – Английски и испански език;

Броят на учениците във всяка паралелка е 26.

Учебни планове през 2022/2023

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ще получите знания в областта на хуманитарните науки – български език и литература, история, философия, английски език и руски език

ще срещнете учители вдъхновители, които с умение и внимание ще ви предадат знанията си, ще ви изслушват, упътват и подкрепят

ще откриете нови посоки в специфични учебни предмети – журналистика, езикознание, култура и изкуство, история на изкуството, аудио-визулни комуникации

ще се запознаете със столетната история на училището и ще станете част от нея

ще разширите уменията си да учите чрез опит и участия, да намирате приятели и заедно да създавате проекти

ще се включите в училищния живот като част от:

„Шифърът на Априлов“ – традиционна интелектуална игра, която ще организирате в десети клас;

междуучилищен обмен с иновативно училище по програма „Иновации в действие“;

стажантска програма за кореспонденти към Българската телеграфна агенция.

Научи повече за клас „Хуманитарни науки“

ще придобиете богатството на боравенето с езика – английски, немски, френски, испански, руски

ще срещнете учители вдъхновители, които с умение и внимание ще ви предадат знанията си, ще ви изслушват, упътват и подкрепят

ще задълбочите знанието и  умението си за общуване в чужда езикова среда в часове като: тест тренинг, технологии на езика, подготовка за DSD1 сертификат,  езиков практикум, езикът чрез литературата

ще се запознаете с историята и културата на други светове

ще разширите уменията си да учите чрез опит и участия, да намирате приятели и заедно да създавате проекти

ще се включите в училищния живот като част от:

Театрални постановки на чуждия език, в които ще участвате още в 8 клас;

„Вечер на езиците“ – традиционна мултикултурна инициатива, която ще ви даде възможност да развиете езиковата комуникация и креативността си;

Състезание по речи и дебати BEST; национално многоезично състезание.

Научи повече за клас „Английски и Немски/Френски“ Научи повече за клас „Английски и Испански“ Научи повече за клас „Немски и Английски“

ще добиете умения за работа със софтуерни продукти в сферата на рекламата и маркетинга

ще срещнете учители вдъхновители, които с умение и внимание ще ви предадат знанията си, ще ви изслушват, упътват и подкрепят

ще разработвате и провеждате маркетингови кампании

ще се докоснете до опита на бизнеса и ще провеждате практически занимания в маркетингови отдели на фирми и различни културни институции

ще се обучите да водите делова кореспонденция на български и на чужд език

ще се включите в училищния живот като част от:

„Денница“ – хуманитарен сборник с ученическо творчество, в който ще се атгажирате с предпечатната подготовка;

логистиката и подготовката на събития от празничния календар на училището;

 намерението за партньорство с общността на младите предприемачи в страната ни.

Научи повече за клас „Маркетингови проучвания“

Училищната комисия по приемане на учениците в VIII клас ще работи с работно време от 8:00ч. до 18:00ч. на:

– 13, 14 и 17 юли – Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране;

– 20, 21 и 24 юли – Записване на приетите ученици на II етап на класиране;

– 1 и 2 август – Записване на приетите ученици на III етап на класиране;

Комисията ще работи в зали 23 и 24 на втория етаж в новия корпус на НАГ с достъп до тях откъм спортната школа.

13 юни

НВО по български език и литература

16 юни

НВО по математика

до 28 юни

Обявяване на резултатите от НВО

5 – 7 юли

Подаване на документи за участие в приема на ученици

до 12 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране

13 – 17 юли

Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране

до 19 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране

20 – 24 юли

Записване на приетите ученици на II етап на класиране

25 юли

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране

26 – 27 юли

Подаване на документи за участие в III етап на класиране

до 31 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране

1 – 2 август

Записване на приетите ученици на III етап на класиране

до 4 август

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране

7 – 8 август

Подаване на документи за участие в IV етап на класиране

до 10 август

Обявяване на резултатите от IV етап на класиране

11 – 14 август

Записване на класираните ученици на IV етап на класиране

до 16 август

Обявяване на свободните места след IV етап на класиране

след 16 август, но не по-късно от 10 септември

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след IV етап – Определя се от директора

до 14 септември

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО

І. Необходими документи за записване:

1. Формуляри по образец  – попълват се на място;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

3. Само за професионалната паралелка – Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.


ІІ. Необходими документи за участие във второ класиране:

1. Заявление по образец – попълва се на място.


Из “Правилник за дейността на Национална Априловска гимназия” 

Глава ХІІІ. Преходни и заключителни разпоредби

6. Разделяне на групи по втори чужд език в паралелката с профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд език немски/френски.

Разделянето на групи по втори чужд език (13 ученици в едната група и 13 ученици във втората) се осъществява непосредствено след утвърждаването на списъците на записаните ученици от началника на Регионалното управление на образованието – Габрово, като деленето става по следните критерии:

а) заявено желание от кандидат-гимназиста при записването в НАГ;

б) класиране по бал, образуван от средноаритметичния успех от предметите от задължителната подготовка и задължителноизбираемата подготовка от Свидетелството за завършено основно образование и оценката по чужд език от задължителната подготовка;

в) когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на местата в групата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от НВО по БЕЛ и математика.