s16

Специалност „Маркетингови проучвания“

Професия „Сътрудник в маркетингови дейности“

В задължителните учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Английски и руски език, за да се свързваме с другите

  Предприемачество, за да организираме, управляваме и развиваме начинания

  Икономика, за да се научим да ръководим времето, ресурсите и финансите си

 

В избираемите учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Маркетингови проучвания и изследвания, за да усвоим техники за провеждане на маркетингово изследване, обработка и анализ на данни и изготвяне на доклад

  Проектен мениджмънт, за да придобием умения за подготовка и разработване на бизнес проект – от бизнес идеята през отделните стъпки /анализ, финансиране и реализация/ до представяне на проекта

  Маркетинг, за да се научим как да формираме маркетингово поведение и как то може да се прилага в различни сфери /анализ на пазара, определяне на стратегия, нейното реализиране и контрол, маркетинг микс/

  Реклама и рекламна политика, за да се сдобием с познания за рекламни средства и носители и как се прави реклама в медиите, печатна реклама, лични продажби и други нетрадиционни начини за рекламиране

 

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В УЧИЛИЩНИТЕ ИЗЯВИ, КАТО

Организираме мероприятия и прояви

Разработваме рекламна кампания

Изработваме рекламни материали

Интересно

Наш филм, отличен на „Философски филмов фестивал“ 2024

На второто издание на фестивала „Философия филм фест“ 2024, съпътстващ Националната олимпиада по философия, участие взеха шест късометражни филма на наши възпитаници. Отличен като първи от националната комисия и Българското философско общество е 5-минутният филм „НАПРАВЛЕНИЕ ЛЮБОВ“.

Ден на ученическото самоуправление

Ученическият съвет към НАГ пое инициативата да възстанови Денят на ученическото самоуправление. Участниците ще бъдат подкрепени от ментор, ще имат шанс да организират учебен процес, да се запознаят с управленски решения, да се запознаят с училищната администрация, да консултират, да се информират какви са длъжностните характеристики на всеки, работещ в НАГ.

Истории в детската стая

Истории в детската стая Първото по рода си събитие, наречено „Истории в детската стая“, представящо англоезични етюди по…

Обратно

към страница „Нашите класове“

„Моето име е Христиан Атанасов – горд априловец от профил „Обществени науки“, випуск 2021 година. Националната Априловска гимназия е мястото, където учат самоосъзнатите, целеустремените и борбените. Във времето тя доказва, че е призвана да създава интелигенцията на България, хората с мисия и визия да управляват.
Гимназията дава възможност на всеки ученик, който има желанието и мотивацията, да се развива и надгражда. 
Един ученик е невъзможно да бъде успешен без учителя, който ще му покаже вярната посока. Учителите са хората, които не само преподават уроци, но и ни казват къде грешим и как да направим така, че да бъдем по-добрата версия на себе си. 
Продължавам образованието си в Юридическия факултет на Софийския университет. Убеден съм, ние, младите, трябва да извършим промените във всички сфери на властта, за да живеем достойно, защото сме българи. Времето е наше и трябва да градим.“
– Христиан Атанасов, випуск 2021