s16

Специалност „Маркетингови проучвания“

Професия „Сътрудник в маркетингови дейности“

В задължителните учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Английски и руски език, за да се свързваме с другите

  Предприемачество, за да организираме, управляваме и развиваме начинания

  Икономика, за да се научим да ръководим времето, ресурсите и финансите си

 

В избираемите учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Маркетингови проучвания и изследвания, за да усвоим техники за провеждане на маркетингово изследване, обработка и анализ на данни и изготвяне на доклад

  Проектен мениджмънт, за да придобием умения за подготовка и разработване на бизнес проект – от бизнес идеята през отделните стъпки /анализ, финансиране и реализация/ до представяне на проекта

  Маркетинг, за да се научим как да формираме маркетингово поведение и как то може да се прилага в различни сфери /анализ на пазара, определяне на стратегия, нейното реализиране и контрол, маркетинг микс/

  Реклама и рекламна политика, за да се сдобием с познания за рекламни средства и носители и как се прави реклама в медиите, печатна реклама, лични продажби и други нетрадиционни начини за рекламиране

 

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В УЧИЛИЩНИТЕ ИЗЯВИ, КАТО

Организираме мероприятия и прояви

Разработваме рекламна кампания

Изработваме рекламни материали

Интересно

КАРНАВАЛ ’23 – картина на НАГ “ВЕКОВЕН РЕМОНТ”

КАРНАВАЛ '23 - картина на НАГ „ВЕКОВЕН РЕМОНТ“ Покрай НАГ с внимание мини, от падащи предмети се пази,…

Изпращане 2023

Изпращане на випуск 2023

Честит 24 май!

24 май е като буковото клонче, с което се кичи годината. Шумно, звънливо, пъстро – много детско и любопитно. Възрастните отново са деца на този ден. Сякаш всички сме смалени до размерите на листата и сякаш сме по-малки от буквите. Ако така се усещаме, значи е празник!

Обратно

към страница „Нашите класове“

„Моето име е Христиан Атанасов – горд априловец от профил „Обществени науки“, випуск 2021 година. Националната Априловска гимназия е мястото, където учат самоосъзнатите, целеустремените и борбените. Във времето тя доказва, че е призвана да създава интелигенцията на България, хората с мисия и визия да управляват.
Гимназията дава възможност на всеки ученик, който има желанието и мотивацията, да се развива и надгражда. 
Един ученик е невъзможно да бъде успешен без учителя, който ще му покаже вярната посока. Учителите са хората, които не само преподават уроци, но и ни казват къде грешим и как да направим така, че да бъдем по-добрата версия на себе си. 
Продължавам образованието си в Юридическия факултет на Софийския университет. Убеден съм, ние, младите, трябва да извършим промените във всички сфери на властта, за да живеем достойно, защото сме българи. Времето е наше и трябва да градим.“
– Христиан Атанасов, випуск 2021