Световна седмица на парите 18-24 март 2024 г.

Световната седмица на парите цели да повиши информираността на децата и младежите относно значението на финансовата грамотност. Тя се организира от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE) и от старта си през 2012 г. до днес е достигнала до над 53 милиона деца и младежи в 176 страни по света.

Инициативата се провежда за 12 пореден път от JA Bulgaria и е подкрепена от МОН и Министерство на финансите.

Учениците от 11в клас на НАГ, с подкрепата на г-жа Ренета Денева, г-жа Стела Бояджиева и г-жа Росица Димитрова, планираха и реализираха различни дейности.

  • Изготвиха табло с въпроси, ангажиращи участието на учениците и учителите;
  • На 18.03.2024 г. и на 21.03.2024 г. в ЦДГ „Радост“ ученици представиха по адаптиран за малчуганите начин темата „Познаваме ли парите?“
  • На 20.03.2024 г. беше реализиран урок по финансова грамотност пред ученици от 8в клас, които се запознаха с основни понятия и операции с фунциите на парите;
  • На 21.03.2024 г. се случи посещението в  Банка ДСК и запознаването със структурата и дейността на организацията.

В Световната седмица на парите се включиха и ученици от 12в клас с представяне на темата  „Банковото дело и професията  банкер“ пред десетокласници. А пред най-малките възпитаници на гимназията бе представена темата за  Българския златен лев, както и личността и животът на банкера Александър Буров, випускник на Априловото училище.