Свободни места по паралелки 2023/2024

9 Б

Чужди езици - Немски език с ІІ ЧЕ Английски

1 свободни места

9 В

Сътрудник в маркетингови дейности

1 свободно място

10 Б

Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски

1 свободно място

11 Б

Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски

1 свободно място

РУО-Габрово

Наредба № 10, чл. 104, ал.1 и ал.2

връзка към сайта на РУО- Габрово 

11 В

Офис - мениджър

1 свободно място

12 В

Офис - мениджър

1 свободно място

12 Д

Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Испански

1 свободно място