Свободни места по паралелки 2023/2024

10 Б

Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски

2 свободни места

10 Г

Чужди езици - Английски език с ІІ ЧЕ Немски/Френски

1 свободни места

11 Б

Чужди езици: Немски език с ІІ ЧЕ Английски

1 свободно място

11 В

Офис - мениджър

1 свободно място

12 В

Офис - мениджър

1 свободно място

12 Д

Чужди езици: Английски език с ІІ ЧЕ Испански

1 свободно място

РУО-Габрово

Наредба № 10, чл. 104, ал.1 и ал.2

връзка към сайта на РУО- Габрово