Терасата - зеленото пространство за изкуство и наука

✂️На 10.11. в 14ч. официално беше открита най-новата класна стая на открито в НАГ – „Терасата“, изградена в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023“, финансирана от ПУДООС.

Откриването се осъществи с участието на ученици, преподаватели и дарители на гимназията. Г-жа Елвира Христова, директор на НАГ, поздрави учениците, които родиха идеята за изграждането на зеленото пространство за изкуство и наука в нашето училище от в началото на тази календарна година след активното си участие в Климатона, провел се в Габрово. Също така и връчи специално свидетелство за дарение на г-н Боян Колев, който дари в продължение на часове своя труд, за да изгради едно приветливо, впечатляващо и уникално за нашето училище пространство.

На територията на зеленото пространство за изкуство и наука – „Терасата“ се планира провеждането на дейности, свързани с учебния процес – учебни часове на открито, но също така и дейности, част от извънкласната и проектна дейност на ученическата общност в Националната Априловска гимназия. „Терасата“ ще бъде пространство за креативно мислене, изкуство и наука, за творчески дейности, за развиване на специфични умения, за реализирането на презентации, срещи и други малки събития. Разбира се, тя ще се превърне в сърцето на зелената идея в НАГ и ще промотира екологично съобразния живот, кръговата икономика и зелените политики при управлението на споделените общностни пространства. Терасата ще информира и образова, ще надгражда и затвърждава екологичното мислене сред учениците, екипа и гостите на НАГ, което ще я превърне в един значим и разпознаваем символ за Националната Априловска гимназия.

Екипът на гимназията иска да изкаже своята благодарност и към г-н Иван Ранковски, който безвъзмездно ни съдейства в изграждането на 3D визуализациите, с помощта на които успяхме да защитим нашия проект.