Създава се първата училищна библиотека в българските земи от дарените лични книги на неговите благодетели Васил Априлов и Николай Палаузов.