Завърналият  се Априлов стипендиант и  руски възпитаник, Тодор Бурмов, поставя началото на класното училище в Габрово, в който преподава нови предмети: логика, физика, геометрия, френски, новобългарски език с часове за упражнения.