Проведен е Годишен акт на първия випуск на гимназията, на който директорът Райчо Каролев раздава за първи път в българските земи атестати – дипломи и свидетелства за завършен учебен курс.