Главното мъжко училище прераства в  държавно под името Държавна мъжка реална гимназия, както се именува до 1889 г. На 29 август „Привременният устав за народните училища” определя гимназията за класическа, а от 1879 г. става реална.