Под ръководството на учителя по физика Христо Ангелов в двора на  гимназията е открита метеорологична станция. Освен  за учебни цели, до 1998г.  служи и за ежедневно предаване на замерванията до Централната метеорологическа станция в София.