Училището е трансформирано в Средно смесено училище „Васил Априлов“.