Министерският съвет взема решение в историческата сграда да бъде учреден Национален музей на образование. Априловска гимназия е основен дарител на музея, цялата училищна музейна сбирка става фонд на музея.