Гимназията е обявена за Политехническа гимназия „Васил Априлов”. Започва теоретично изучаване и практическа подготовка по избрана от ученика производствена специалност – шлосерство, стругарство, шофиране и др.