Утвърден   е новият статут на Априловската гимназия, с който тя става специализирано средно училище с хуманитарен профил, интегрирано с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, под името Национална Априловска гимназия с прием на ученици от цялата страна след провеждането на конкурсен изпит.